Om foreningens årskongres og temadag

Årskongres

FSSD kongressen afholdes oftest i maj måned i Middelfart. På mødet behandles emner, der er relevante for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr, håndtering og opbevaring af sterilt engangsudstyr.

Kongressen planlægges af bestyrelsen ud fra foregående konferences evalueringsskemaer og med sigte på at behandle emner, der rører sig inden for specialet.

Kongressen strækker sig over to dage. Deltagerne er både medlemmer og ikke medlemmer. Prisen afhænger af kursusafgiften samt undervisningshonorarer, det vil dog altid være billigst for medlemmer.

På Kongressen har relaterende firmaer mulighed for at tilmelde sig en standplads og på den måde fremvise deres produkter for deltagerne på Kongressen.

Program for og referat fra Kongressen vil blive lagt på hjemmesiden, så snart de foreligger.

Tilmelding til Kongressen skal ske via tilmeldingsblanketten på hjemmesiden.
 

Temadag

Temadagen har været et samarbejde mellem FSSD og FSD - FSD er Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark - eksisterer ikke længere.

Temadagen har traditionelt været planlagt ud fra emner, som er af insteresse for sterilcentraler og tekniske afdelinger

Deltagerne på Temadagen er medlemmer og ikke medlemmer af begge foreninger

Pt prøver vi at få et samarbejde op at stå med FSTA og medlemmer vil kunne se på denne side, når vi er klar med nyt tiltag omkring Temadagen


På bestyrelsens vegne

Hanne Andersen
Formand