Om foreningens årskongres og temadag

Årskongres

FSSD kongressen afholdes oftest i maj måned i Middelfart. På mødet behandles emner, der er relevante for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr, håndtering og opbevaring af sterilt engangsudstyr samt emner, der er relevante for arbejdsmiljøet i medlemmernes afsnit.

Kongressen planlægges af bestyrelsen ud fra foregående konferences evalueringsskemaer og med sigte på at behandle emner, der rører sig inden for specialet.

Kongressen strækker sig over to dage. Deltagerne er både medlemmer og ikke medlemmer. Prisen afhænger af kursusafgiften samt undervisningshonorarer, det vil dog altid være billigst for medlemmer.

På Kongressen har relaterende firmaer mulighed for at tilmelde sig til en standplads og på den måde fremvise deres produkter for deltagerne på Kongressen.

Program for og referat fra Kongressen vil blive lagt på hjemmesiden, så snart de foreligger.

Tilmelding til Kongressen skal ske via tilmeldingsblanketten på hjemmesiden.
 

Temadag

Temadagen er et samarbejde mellem FSSD og FSD - FSD er Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark - afholdes én gang årligt.

Temadagen planlægges af et udvalg bestående af medlemmer fra FSSD og FSD bestyrelser, med sigte på at behandle emner der rører sig inden for Sterilcentraler og de Teknisk Afdelinger.

Deltagerne på Temadagen er medlemmer af FSSD – FSD samt relaterende firmaer, ikke medlemmer er velkomne.


Vi har endnu ikke lagt os fast på nogle datoer for 2019, fordi FSD nedlægger sig selv og går ind under FSTA


På bestyrelsens vegne

Hanne Andersen
Formand